W dobie obecnego rozwoju gospodarczego, ochrona  w różnych formach jest nieodzownym elementem prowadzenia biznesu.  Branża ochrony jest  obecnie bardzo intensywnie rozwijająca się dziedziną. Do niedawna kojarzona z prostymi usługami, dziś oferuje usługi w oparciu o zaawansowane technologie. Nowoczesne  system ochrony to odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw,  oczekujących profesjonalnego zabezpieczenia.
   Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując rodzaj ochrony i sposoby jej realizacji do jego możliwości finansowych.  Profesjonalne świadczenie usług jest możliwe dzięki naszej elastyczności, sprawności i odpowiedniemu nadzorowi nad ich realizacją.
Przyjmujemy do realizacji zadania z kilku obszarów, co dla naszych Klientów powoduje obniżenie kosztów usługi i lepszą organizację pracy.
Mamy świadomość jak ważne jest zadowolenie Klienta. Gwarancja sukcesu jest wieloletnie doświadczenie i budowanie relacji opartych na zaufaniu i rzetelnej obsłudze.
Proponowane przez nas systemy ochrony zarówno fizycznej jak i zabezpieczeń technicznych  tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta.
Ponadto oferujemy  doświadczenie, środki techniczne i profesjonalną kadrę pozwalającą zrealizować usługę. Specjalizacja w świadczeniu poszczególnych form ochrony, zarówno fizycznej jak i zabezpieczenia technicznego, jest jedną z bardziej widocznych zmian na rynku. Warto nie kierować się wyłącznie ceną usługi. W dłuższej perspektywie okazuje się bowiem często, że wymierne korzyści przynosi firma, która potrafi zapewnić obsługę w obszarze strategicznym, a co za tym idzie biznesowym, a nie ta, która wygenerowała krótkotrwałe oszczędności.

  

I. Ochrona fizyczna
Coraz częściej obserwujemy trend stopniowego odchodzenia od ochrony wykonywanej przez własnych pracowników tworzących wewnętrzne służby, a skłaniają się do coraz popularniejszego go w dzisiejszych czasach outsourcingu.
Przyjęcie takiego rozwiązania okazuje się często tańsze. Jak pokazuje doświadczenie, outsourcing usług ochrony pozwala optymalizować wydatki i szukające oszczędności  oraz wprowadzić oszczędności w ponoszonych dotychczas kosztach. Dzięki kupieniu gotowej usługi przedsiębiorca uzyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy i know-how oraz podnosi skuteczność i wydajność własnej firmy.
Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Do ich obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom mienia.
Systemy ochrony fizycznej tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności klienta, jak i potencjalne zagrożenie mogące pojawić się na obiekcie, uwzględniając przy tym faktyczne potrzeby klienta.
Chronimy  obiektów o różnorodnej specyfice, m.in.:
Zakłady produkcyjne,
Obiekty przemysłowe,
Obiekty handlowe,
Obiekty biurowe,
Obiekty użyteczności publicznej,
Budowy,
Osiedla mieszkaniowe,
Inne obiekty
Usługi ochrony fizycznej realizujemy poprzez rozbudowany system posterunków, np.:
Posterunki stałe - znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta.
Posterunki obchodowe - stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Posterunki portierskie i recepcyjne - zapewnia prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspiera działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz przeszkolonych z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.
Posterunki niestandardowe - służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba ochrony wykonywana jest przez pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej, obsługi zabezpieczeń technicznych, pomocy przedmedycznej itp.
Jako nieliczni w branży zatrudniamy pracowników w ramach umowy o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Nasi pracownicy wyposażeni są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w broń palną i środki przymusu bezpośredniego – kajdanki, pałki służbowe, paralizatory. Nieodzownym elementem wyposażenia są także radiotelefony Motorola, telefony komórkowe, latarki specjalistyczne, przyciski antynapadowe, GPS, noktowizory, kamery samochodowe a także system kontroli Active Guard. 
Pracownicy posiadają jednolite umundurowanie i oznakowanie, dostosowane do potrzeb i specyfiki konkretnego obiektu.
W procesie rekrutacji pracowników szczególny nacisk kładziemy na ich predyspozycje tj. niekaralność, brak podatności na emocje, odpowiedzialność, samodyscyplinę, stanowczość, zdecydowanie, uczciwość, rzetelność, sprawność fizyczną, miłą aparycje oraz wysoką kulturę osobistą.
W trakcie zatrudnienia, nasi pracownicy są szkoleni w cyklach szkoleniowych z zakresu: psychologii, podstawowych zasad ochrony, znajomości technik samoobrony, przepisów BHP i przeciwpożarowych, posługiwanie się środkami wsparcia technicznego i środkami przymusu bezpośredniego, zasad udzielania pierwszej pomocy.
Dbając o rozwój  kadry dla pracowniczej organizujemy cykliczne treningi strzeleckie.
W zależności od wymagań Kontrahenta, możliwe są szkolenia specjalistyczne.