Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów. Oferujemy profesjonalną usługę kompleksowego utrzymania czystości państwa miejsc pracy i posiadłości.

Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegające obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne SUFO  lub odpowiednie zabezpieczenie t

Ochrona imprez masowych to skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie, z którym doskonale wiemy jak sobie poradzić.

Oferujemy  usługi konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, a także inkaso i asysty.
Konwojowanie świadczymy z myślą o tych z pośród Państwa, którzy w przewożeniu przesyłek wartościowych cenią sobie najbardziej bezpieczeństwo i profesjonalizm.

Wideoweryfikacja
Fałszywe alarmy w 95% przypadkach powodują rozpoczęcie procedury interwencji ze strony agencji ochrony, dzięki zastosowaniu usługi Wideo Weryfikacji, można znacząco zredukować ilość fałszywych alarmów, a dzięki temu uzyskanie znaczących oszczędności dla obu stron.

System łączy w sobie dwie podstawowe funkcje: informacyjną i ochrony życia. Składa się na niego: radiolinia antynapadowa, piloty antynapadowe oraz urządzenia monitorujące.

Nowoczesne systemy Monitorowania Pojazdów GPS obecnie funkcjonują w prawie każdym przedsiębiorstwie. Dla naszych Klientów proponujemy rozwiązania sprzętowe i logistyczne firmy Tekom.

System taki składa się z kontrolerów przejścia , których zadaniem jest nadzór nad ruchem w danym obszarze. Odczyt danych osobowych w systemie realizowany jest przez odpowiedni czytnik.

Głównym elementem takiego systemu jest urządzenie rejestrujące (komputer/serwer, rejestrator cyfrowy). Urządzenie to umożliwia wizualizację i archiwizację zdarzeń z zainstalowanych kamer udostępnia również te materiały przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Elementem nadzorczym jest centrala alarmowa, która odbiera i weryfikuje informację otrzymywaną z czujników ruchu rozmieszczonych na chronionym obiekcie.